Utredning

Att gå igenom en neuropsykiatrisk utredning innebär att du träffar en läkare och en psykolog vid flera tillfällen och får göra flera intervjuer och tester. När utredningen är klar får du information om resultatet och vilken hjälp, stöd eller behandling du kan få.

Diagnos

Ju mer du lär dig om adhd desto lättare brukar det vara att acceptera situationen. Kunskap gör ofta att du lättare kan se möjligheter istället för bara svårigheter. Att ta reda på hur du fungerar kan hjälpa dig att acceptera dig själv.

Hjälp och behandling

Genom att lära dig mer om adhd kan du förstå mer om varför du har vissa svårigheter och lära dig och andra att hitta sätt att handskas med svårigheterna i vardagen. Det finns sedan hjälp att få, både i form av anpassning av vardagen och läkemedel.

[mkdf_button type=”outline” text=”Mer om adhd” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” color=”#000000″ hover_color=”#000000″ hover_background_color=”#ffffff” font_size=”15″ margin=”0 0 0 18%” border_color=”#000000″ link=”/migran”]

Våra behandlingar

Du är alltid välkommen att ringa oss på 031 – 10 77 80 för att få mer information och boka tid.

[mkdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-cloud” icon_size=”mkdf-icon-small” title_tag=”h3″ title_font_weight=”” title=”Botox” title_font_size=”18″ title_line_height=”1.8″]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-cloud” icon_size=”mkdf-icon-small” title_tag=”h3″ title_font_weight=”” title=”CGRP” title_font_size=”18″ title_line_height=”1.8″]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-heart” icon_size=”mkdf-icon-small” title_tag=”h3″ title_font_weight=”” title=”Stresshantering” title_font_size=”18″ title_line_height=”1.8″]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-heart” icon_size=”mkdf-icon-small” title_tag=”h3″ title_font_weight=”” title=”Psykologi” title_font_size=”18″ title_line_height=”1.8″]
[mkdf_button type=”outline” text=”Läs mer” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” color=”#000000″ hover_color=”#000000″ hover_background_color=”#ffffff” font_size=”15″ margin=”0 0 0 18%” border_color=”#000000″ link=”/migran”]

Varför utredning?

Man kan uppleva svårigheter att få ihop sin vardag utan att förstå varför, svårighet i arbetssituation, relationer, sociala situationer där man kanske upplever att det inte fungerar som det kan göra. En utredning kan hjälpa till att skapa en förståelse för den bakomliggande orsaken så att man kan börja arbeta med att få rätt hjälp och stöd.

[mkdf_button type=”outline” text=”Bli patient hos oss” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” color=”#262626″ hover_color=”#156182″ hover_background_color=”#ffffff” font_size=”15″ border_color=”#262626″ hover_border_color=”#156182″ link=”/boka”]