Så går det till

Utredning vuxen

Remiss/Egenanmälan

Remiss fås från vårdcentral eller via egenanmälan.

En utredning hos oss betalas alltid privat*. Detta gäller även om remissen inkommer från annan vårdgivare.

Träffar psykiater för en första bedömning

Det är alltid psykiatrikern som gör en bedömning utifrån kartläggning av tidigare symtom, funktionsförmåga i vardagen, risk och skyddsfaktorer, kroppslig hälsa och tidigare eller aktuella symtom på psykisk sjukdom. Psykiatrikern bedömer om frågeställning är ADD/ADHD och/eller autismspektrumstörning eller om utredning inte bör indiceras.

Träffar psykologen

– Djupintervju
– Observation i samband med tester
– Minst en anhörigintervju
– Genomgång av testresultat och feedback med patienten

Återgivning till patienten
– Möte med psykolog som återger vad utredning resulterat i, samtal kring eventuell diagnos och vad vidare behandling kan vara.

Utredning vuxen

Remiss/Egenanmälan

Remiss fås från vårdcentral eller via egenanmälan.

En utredning hos oss betalas alltid privat*. Detta gäller även om remissen inkommer från annan vårdgivare.

Träffar psykiater för en första bedömn.

Det är alltid psykiatrikern som gör en bedömning utifrån kartläggning av tidigare symtom, funktionsförmåga i vardagen, risk och skyddsfaktorer, kroppslig hälsa och tidigare eller aktuella symtom på psykisk sjukdom. Psykiatrikern bedömer om frågeställning är ADD/ADHD och/eller autismspektrumstörning eller om utredning inte bör indiceras.

Träffar psykologen

– Djupintervju tillsammans med föräldälder/föräldrar
– Observation i samband med tester
– I vissa fall observation på förskola/skola
– Genomgång av testresultat, feedback med patienten och vårdnadshavare

Återgivning till patienten Återgivning till skolan/förskola

– Möte med psykolog som återger vad utredning resulterat i, samtal kring eventuell diagnos och vad vidare behandling kan vara.

*SDS Neurocare / Vasakliniken är en klinik som bedriver privat, icke landstingsfinansierad, vård mot privatpersoner och försäkringsbolag. Högkostnadskort och frikort gäller ej. Våra patienter betalar själva eller via sitt försäkringsbolag eller företag den faktiska kostnaden av vår vård. Pris för npf-utredning privatperson uppgår för vuxen till 25 000 kr och för barn 27 000 kr.

A frustrated woman is chatting with her mental health doctor. She is giving her some advice on how to deal with the complexities of life.
[mkdf_call_to_action layout=”normal” button_text=”031 – 10 77 80″ button_type=”solid” button_size=”” button_target=”_blank” solid_skin=”light” button_link=”tel:031-107780″]

Ring oss för att boka tid

[/mkdf_call_to_action]